O klubu

Ob tridesetletnici

Prehojena športna pot namiznoteniških zanesenjakov na Ptuju je povezano z vrsto imen, ki so ena daljši, druga pa krajši čas vplivala na razvoj namiznega tenisa na Ptuju.
Zanesenjaki smo zato, ker namizni tenis ne sodi med modne športe, nepolni časopisnih stolpcev in ni najbolj zanimiv za tiste, ki ne poznajo vsaj osnovnih značilnosti namiznoteniške igre.
Zasluga trideset letnega strokovnega dela na Ptuju pa je, da imamo v mestu in okolici veliko ljudi, ki so namizni tenis igrali, ga razumejo in se minulih let radi spominjajo.
Verjamem, da se bomo v velikem številu zbrali na svečanosti ob letošnji obletnici. V jubilejnem biltenu smo v strnjeni obliki opisali zgodovino organizirane vadbe in športne dosežke naših igralk in igralcev. Bilten ni prvi, saj smo jih izdajali tudi ob prejšnjih obletnicah, zato je prvih 25 let opisanih bolj strnjeno, podrobneje pa so predstavljeni dosežki zadnjih petih let.
In kaj smo v tem obdobju dosegli? To je bilo obdobje vzponov in padcev.
Najtežje je bilo v sezoni 2001/2002, ko po dolgih letih nismo nastopali v prvi ligi, nato pa smo se kot feniks dvignili iz pepela in zadnjih treh sezonah nastopamo v 1. SNTL z ekipama članic in članov.
Odmevne uspehe smo dosegli na turnirjih in državnih prvenstvih. Med igralci in igralkami petletnega obdobja velja posebej izpostaviti Danila Piljaka, Urbana Ovčarja, Vesno Terbuc in Vesno Rojko, ki so dosegli največ odmevnih rezultatov na omenjenih tekmovanjih.
Uspehi so sad dela mnogih. To so člani upravnega odbora, trenerji, delegati in sodniki in seveda starši, ki morajo biti mlademu športniku nenehno v oporo. Posebej pa se moramo zahvaliti našim donatorjem in sponzorjem, saj naših športnih uspehov ne bi bilo brez njihove pomoči. Žal moramo tudi ob tej slavnostni priložnosti ugotoviti, da položaj namiznega tenisa v Sloveniji in na Ptuju ni rožnat. Klub se nenehno spopada s pomanjkanjem finančnih sredstev in samo vprašanje časa je, kako dolgo bomo člani upravnega odbora še vzdržali.
Kljub težkim časom pa upam, da bo klub delal naprej in vzgajal nove rodove namiznoteniških igralk in igralcev. Letošnja obletnica je priložnost da se to delo okrepi, pri čemer bi bila dobrodošla pomoč vseh, ki so do sedaj že bili krajši ali daljši čas za nami, vabljeni pa so tudi vsi ostali, posebno pa najmlajši, bodoči igralke in igralci.

Bojan Terbuc